Verslag Algemene Vergadering Huskies

2 juni 2022

Polyvalente zaal – Oud gemeentehuis Haasdonk


Samenstelling bestuur

 • Afscheid van Lily als voorzitter. Lily wordt van harte bedankt voor haar inzet tijdens de voorbije jaren in het bestuur. Ze ontvangt een bloemetje!
 • Verkiezing nieuwe voorzitter: Er is 1 kandidaat, Patricia Vanspeybrouck. Ze wordt verkozen door handopsteking.
 • Overige leden dagelijks bestuur:
  • Secretariaat: … (vacature)
  • Technische Commissie: Luc Joossens
  • Commissie Hockey: Jonathan Lejeune
  • Penningmeester: Sandra Verlinden
  • Commissie Feestelijkheden: Peter Beeldens

 

Verkiezing Speler van het jaar

Het bestuur heeft unaniem gekozen voor Tim Wilssens, omwille van zijn enorme en belangeloze inzet voor de club het voorbije seizoen. Tim is onder andere ingesprongen waar nodig of gewenst, zonder dat dit aan het begin van het seizoen was aangekondigd. Er wordt aan Tim een aandenken overhandigd. Hij zal binnenkort nog een waardebon ontvangen.

 

Sportief overzicht

Voorbije seizoen 2021-2022:

 • Algemeen: opzet doorstart na corona succesvol, ondanks moeizame start.
 • U10: een kleine groep die enorm gegroeid is, niet alleen in aantal, maar ook in kunnen.
 • U12: in aanbouw
 • U15: kleine hechte groep waar veel potentieel in zit en waar we nog veel van hopen te zien
 • U18: ranking niet zoals gehoopt, echter wel mooie hockey laten zien met nipte verliezen en een groep die aan elkaar hangt.
 • D3/U21: top 3 behaald, opzet geslaagd. Dynamische groep bij elkaar gehouden met doorstroming van U18.
 • D2: jong en oud mengen, dit om de leden terug met de club en sport te verbinden.
 • D1: sportief een moeilijk jaar, niet altijd voltallig, net geen play-offs. Echter, de focus werd op de beker gelegd met gekend succes.

 

Komend seizoen 2022-2023:

 • Focus volgend jaar:

Doel: massaal rekruteren voor U10, U12 en U15.

Hierbij kunnen wij uw hulp gebruiken. Spreek erover met familie, vrienden, op het werk, …

 

Ploegen die worden ingeschreven voor seizoen 2022-2023:

 

 • U10: volledige, eigen ploeg
 • U12: in co-op met andere club
 • U15: in co-op met andere club
 • U18
 • Senioren: 3 teams:
  • D1
  • D2 (“toekomst team”, gebouwd voor de aankomende U18/20)
  • D3

 

Warme oproep aan de spelers van U18 om in beurtrol te helpen bij de trainingen/tornooitjes van U10 volgend seizoen. 

 

 

Trainingsuren seizoen 2022-2023:

 

  Maandag

 

 

18u30

20u00

U15/U18

19u00

20u00

Goalietraining (volgens planning, dus niet elke week)

20u00

21u00

D1/D2

21u00

22u00

D3

22u00

23u00

Oldtimers

     

  Dinsdag

 

 

18u00

19u00

U10/U12

     

  Donderdag

 

 

18u00

19u00

U10/U12

19u00

20u00

U15/U18

20u00

21u30

D1/D2

21u30

22u30

D3

 

Evenementen

Voorbije seizoen 2021-2022:

 

 • Koek-wijnverkoop

De wijnverkoop werd aangevuld met koekjes. Op die manier zijn we erin geslaagd meer mensen te bereiken en dus meer eurootjes te verzamelen.

Het nadeel is wel dat er voor de koekjes afname moet zijn en dat deze afname telkens in grote pakketten dient te gebeuren. Als gevolg daarvan waren er een 40-tal pakketten koekjes over. Die zijn goed besteed en werden nog verdeeld, maar dit zijn uiteraard gemiste inkomsten. Desondanks is de koekjesverkoop ook met winstcijfers geëindigd.

Misschien kunnen we volgend seizoen een deur-tot-deur-verkoop te organiseren met de allerkleinsten (uiteraard vergezeld door volwassenen).

De wijnverkoop die al jaren wordt georganiseerd heeft het beter gedaan dan de vorige keer. Wij hadden vorige keer ingeschat dat, omwille van de corona, de mensen thuis een glaasje meer zouden drinken maar dat was dus een foute inschatting. Hoe dan ook werd deze keer opnieuw een mooi resultaat behaald.

Wel doen we nogmaals een oproep om de afhaalmomenten te respecteren. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden na contact met Peter.

 

 • Eetfestijn

Zoals steeds bij dergelijke gelegenheid zijn de inschrijvingen laat op gang gekomen.

Wij hebben de gestegen prijzen voorlopig niet doorgerekend, en dat heeft uiteraard een impact op onze winst uit deze activiteit. Onze drankprijzen hadden we wel verhoogd, en dat heeft de pret gelukkig niet gedrukt. Waarvoor dank!

We mogen spreken van een geslaagde editie.

Dat we telkens opnieuw vertrouwde gezichten terugzien doet ons deugd. We trachten zo lang als mogelijk de familiale sfeer te behouden.

 

 • Tombola

De zoektocht naar prijzen wordt steeds moeilijker. Ook hier is corona de grote boosdoener.

Veel vaste schenkers kunnen vanuit hun bedrijf niet meer aan prijzen geraken en haken af. De kleine zelfstandigen hebben we soms al niet meer bevraagd omdat we weten dat ze het moeilijk hebben. Misschien lukt het volgend jaar wel terug om een gift te doen aan onze club.

Katleen blijft het ganse jaar door prijzen verzamelen om elke keer opnieuw een zeer mooie prijzentafel te kunnen aanbieden.

Als jullie zelf mooie prijzen willen schenken of iemand kennen die dit wil doen, aarzel dan niet om Peter te contacteren. Uiteindelijk is deze tombola 100% WINST voor de club.

 

 • Bekerwinst

Het organiseren van transport op korte termijn is en blijft een huzarenstukje. Dankzij de ondersteuning van een aantal senioren en het voltallige bestuur hebben we het toch terug georganiseerd gekregen. Er was een bus, er was drank en er was na afloop een beker.

Naar aanleiding van de bekerwinst (2de keer op rij) willen we nog iets organiseren voor iedereen die op de weg naar het behalen van de bekerwinst betrokken is geweest. Zij zullen uitgenodigd worden voor een BBQ op zondag 28 augustus. Juiste uur en locatie volgen nog.

Op die dag is het trouwens ook Olympische Straat in Beveren. Zoals elk jaar zullen we ook deze keer daar als club aanwezig zijn. We rekenen ook nu op een aantal enthousiastelingen om hier mee aan de kar te trekken.

 

Komend seizoen 2022-2023:

 

 • Eetfestijn

Noteer nu alvast vrijdag 21 oktober in jullie agenda. Dan zullen we opnieuw onze benen onder tafel schuiven in L’Amuse bij Scott. Deze keer zal er pasta op het menu staan.

 

 • Quiz

Ook onze quiz zal opnieuw doorgaan, dit jaar op vrijdag 2 september, in de kapel van de Boerenpoort in Melsele.

 

 • Viering 25-jarig bestaan van de club

Volgend jaar zal onze club 25 jaar bestaan. Ook hier zullen we de nodige aandacht aan geven. Hoe, wat, wanneer zal later worden meegedeeld.

Tijdens deze viering zal de bekerwinst ook nog eens onder de aandacht gebracht worden.

 

 • Wijn- en koekjesverkoop

Naar vaste traditie zullen we deze ook opnieuw organiseren.

 

 • BBQ

Als alles goed gaat zullen we op het einde van volgend seizoen ook opnieuw onze BBQ organiseren.

 

Sponsoring

Omwille van corona hebben we de sponsors een jaartje extra gegund.

We hebben met de shirtsponsors een 2-jarig contract afgesloten dat normaal gezien eind dit seizoen afliep. We hebben echter besloten de 2de betaling uit te stellen tot volgend seizoen.

Tijdens seizoen 2022-2023 zal er dan opnieuw gestart worden met een zoektocht om de nodige euro’s binnen te halen om de aanschaf van de shirts en broeken te bekostigen.

Jullie mogen zelf ook initiatief nemen om mensen in je eigen omgeving aan te spreken om sponsorgelden binnen te halen. Als je een potentiële kandidaat hebt, neem dan zeker contact op met Gunther, die dit dan verder zal opnemen.

 

Nieuwe zaal

Ondertussen is het al bijna 10 jaar geleden dat we bij de gemeente aan de deur zijn gaan aankloppen met de vraag om een zaal en de daarbij horende uren te krijgen om onze sport uit te kunnen oefenen.

Na een aantal omzwervingen zijn we dan terechtgekomen in de parkethal waarin we nu nog steeds zitten. We kregen initieel 3 x 2u per week en dan nog van 17u-19u. Daar moesten we het maar mee doen.

De gesprekken over betere en meer uren gingen ondertussen onverminderd voort.

Mede gesteund door de Sportdienst, omdat de sporthal afziet van onze sport, is ook bij het gemeentebestuur het idee gegroeid dat het misschien beter was om een aparte zaal te voorzien voor ons.

Na het vrijmaken van de nodige gelden is er nu gestart met het tekenen van de plannen.

Onze nieuwe sporthal wordt dus weer wat concreter.

Het zal om een polyvalente zaal gaan waar onze boarding in vaste opstelling mag blijven staan en waarvoor we als eerste onze uren zullen mogen vastleggen. Dat dit onze club een boost zal geven, staat buiten kijf.

De bouw van onze nieuwe hal zit mee in het masterplan voor het Sportpark Beveren dat momenteel uitgetekend wordt. In dit plan zit ook de volledige renovatie van het oude zwembad, inclusief de kleedkamers en de dojo.

Onze zaal zal gerealiseerd worden in fase 0. Dit betekent dus als allereerste stap in de uitvoering van het masterplan.

Momenteel is de schatting dat de bouw van onze sporthal zal afgerond zijn in augustus 2023.

 

Kasverslag 2021-2022

Correctie: Dit moet seizoen 2021-2022 zijn.

 

Begroting 2022-2023

Vragenronde

 • Waarom wordt de aangekochte vloer niet standaard in de nieuwe sporthal gelegd?

Antwoord: Er was op voorhand niet aan de gemeente gecommuniceerd dat we een eigen sportvloer zouden aankopen. Deze is samen aangekocht met de boarding. Het is wel een mogelijkheid om de sportvloer vast te leggen, maar dan zullen de potentiële gebruikers ook van het nut hiervan moeten overtuigd worden. Dit wordt door ons zeker nog verder opgenomen met de gemeente, aangezien het gebruik van de sportvloer ook een effect kan hebben op de dikte en/of afwerking van de onderliggende betonvloer bij de bouw van de sporthal.

 

 • Zullen er bij de voorziene goalietraining ook “shooting skills” aangeleerd worden (voor de junior spelers)?

Antwoord: De bedoeling is dat tijdens de goalietrainingen steeds goedgemikt wordt geschoten naar steeds dezelfde zones. Het aantal spelers dat dit goed kan is vrij beperkt en het gaat hier steeds om seniors. Er is dan ook voorzien dat deze seniors voor hun eigen training al komen schieten tijdens de goalietraining. Dit sluit natuurlijk niet uit dat shooting training ook aan bod zal komen tijdens de trainingen van de jeugd.

 

 • Wie worden de coachen in het nieuwe seizoen?

Antwoord: Meerdere namen liggen al vast, maar er is nog geen 100% zekerheid. Meer info zal gegeven worden wanneer dit volledig duidelijk is.

 

 • Waarom gebeurde er nog geen ledenwerving via flyeren aan de schaatspiste die jaarlijks in Beveren staat? Dit gevolgd door enkele momenten die specifiek worden voorzien waarop men eens mag komen proberen.

Antwoord: In het verleden is er wel al geflyerd, maar er werden geen aparte oefenmomenten voorzien. Dit is zeker een optie, en hier zal over nagedacht worden hoe dit concreet kan worden georganiseerd.

Een mogelijkheid is ook om bijvoorbeeld U12 en U15 een hockeymatch te laten spelen op de ijspiste, als dit zou mogen, zodat dit ook meer mensen zal aanspreken. En andere mogelijkheid is ook om aan ledenwerving te doen aan de schaatspiste van Sint-Niklaas.

 

 • Is er een samenwerking met de roller club van Sint-Niklaas? Zeker nu zij binnenkort uit hun eigen hal moeten wegens renovatie.

Antwoord: Er zijn in het verleden gesprekken geweest met de roller club, op het moment dat zij tekort aan leiding hadden. Voor ons ligt dit momenteel nog moeilijk omdat we zelf nog beperkt zijn qua vaste trainingsuren in onze eigen sporthal. Er is voorlopig onvoldoende ruimte om de uren wekelijks uit te breiden. Eens onze nieuwe sporthal er zal staan, zullen er meer mogelijkheden zijn.

 

 • Kunnen gewonnen bekers/medailles uitgestald worden in een eigen, glazen kast in de kantine?

Antwoord: Freddy, de uitbater van de kantine van Asterix, laat deze mogelijkheid toe. We kunnen dit verder bekijken.

 

 • Kunnen we een vrouwen-Huskies-ploeg oprichten?

Antwoord: Op dit moment is dit nog niet aan de orde, omdat er nog redelijk wat jeugdige Huskies-speelsters zijn, waarop ook zal moeten gerekend worden om tot een voldoende grote ploeg te komen. Bovendien is er momenteel geen aparte vrouwencompetitie voorzien. Een damesploeg laten meespelen in een seniorencompetitie houdt ook enkele beperkingen in. De federatie heeft wel plannen om een dameswerking verder uit te bouwen binnen enkele jaren. Er worden wel al mogelijkheden geboden om vriendschappelijke matchen te spelen.